Wracam na stronę główną Wymiana pieców

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiWymiana pieców
Zmiana listy rankingowej wniosków o udzielenie grantu po ocenie merytorycznej w ramach rundy II Drukuj Email
środa, 17 listopada 2021 07:42

W związku z zwiększeniem alokacji środków przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na wypłatę grantów w ramach projektu pt. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" informujemy, że zmianie uległa lista rankingowa wniosków o udzielenie grantu po ocenie merytorycznej w ramach II rundy.

 
Lista rankingowa wniosków o udzielenie grantu po ocenie merytorycznej w ramach rundy II Drukuj Email
wtorek, 24 sierpnia 2021 08:30

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pt. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" informujemy, że została opublikowana Lista rankingowa wniosków o udzielenie grantu po ocenie merytorycznej w ramach II rundy.

 
Lista wniosków o udzielenie grantu po ocenie formalnej w ramach rundy II Drukuj Email
piątek, 06 sierpnia 2021 12:11

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pt. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" informujemy, że została opublikowana Lista wniosków o udzielenie grantu, które spełniają lub nie spełniają kryteria oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach II rundy.  Lista wniosków, które zostały ocenione pod względem formalnym w ramach II rundy.

 1. Ogłoszenie.
 2. Uchwała nr XX Rady ds. Projektu z dnia 03.08.2021r.
 
Zmiany w procedurze Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2021 08:01

Wymiana pieców

Rada ds. Projektu w dniu 29.06.2021 dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punkcie 5.3.4

 
Wydłużona ocena formalna wniosków – II Runda Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2021 07:49

Wymiana pieców

Rada ds. Projektu w dniu 29.06.2021 dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punkcie 5.2.7

 
Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę pieców - runda II Drukuj Email
czwartek, 01 kwietnia 2021 13:57

Wymiana pieców

W załączeniu niezbędne informacje i dokumenty w celu otrzymania grantu w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Termin składania wniosków od 06 kwietnia – 01 czerwca 2021 roku w godzinach pracy Urzędu.

 1. Prezentacja (.PDF).
 2. Procedura realizacji projektu grantowego (.PDF).
 3. Wniosek o udzielenie grantu (.DOCX, .PDF).
 4. Załącznik nr 1 do procedury realizacji projektu grantowego (.PDF).
 5. Wzór umowy o powierzenie grantu (.PDF).
 6. Załączniki do wniosku:
  1. Pełnomocnictwo (.DOCX, .PDF).
  2. Oświadczenie właściciela/współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia (.DOCX, .PDF).
  3. Zgoda właścicieli lokali w Wspólnocie Mieszkaniowej na wykonanie inwestycji (.DOCX, .PDF).
  4. Zgoda na przetwarzanie danych (.DOCX, .PDF).
  5. Upoważnienie na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego (.DOCX, .PDF).
  6. Oświadczenie o pomocy de minimis (.DOCX, .PDF).
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.XLSX, .PDF).
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.XLSX, .PDF).
  9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (.DOCX, .PDF).
  10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku Vat (.DOCX, .PDF).
  11. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu zarządzania nieruchomością (.DOCX, .PDF).
  12. Deklaracja o ilości spalanych paliw (.DOCX, .PDF).
 7. Wzór protokołu nr 1 z wizji (.PDF).
 8. Wzór protokołu nr 2 z wizji (.PDF).
 9. Wzór wniosku o wypłatę grantu (.PDF).
 10. Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę grantu (.PDF).
 11. Lista audytorów (.PDF).
 12. Ogłoszenie (.PDF).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3