Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie Drukuj Email
wtorek, 05 grudnia 2023 10:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 04.12.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony:

 • nieruchomości zabudowanej budynkiem Remizy strażackiej wybudowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jutrzyna jako działka Nr 49 AM 1- o pow. 0,10 ha położonej w Jutrzynie 99
 • nieruchomości zabudowanej budynkiem Remizy strażackiej wybudowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wiązów jako działka Nr 107 AM-9 o pow. 0,0166 ha przy ul. 1 Maja 17 w Wiązowie
 • działka Nr 106 AM-9 o pow. 0,0260 obręb Wiązów zabudowana budynkiem gospodarczym przy ul. 1 Maja 17 w Wiązowie.

Szczegóły poniżej:

https://bip.wiazow.madkom.pl/a,21771,zarzadzenie-nr-1702023-burmistrza-miasta-i-gminy-wiazow-z-04122023r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nier.html

 
Ogłoszenie Drukuj Email
poniedziałek, 27 listopada 2023 12:37

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi na dzierżawę nieruchomości" w dniu 27.11.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego:

 • działka z przeznaczeniem produkcji rolnej o nr ew.5/5 AM-6 obręb Wiązów;

Szczegóły poniżej:

https://bip.wiazow.madkom.pl/a,21764,zarzadzenie-nr-1662023-w-sprawie-ogloszenia-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nierucho.html

 
Mobilny Punkt Informacyjny w Wiązowie 30 listopada 2023 roku Drukuj Email
piątek, 24 listopada 2023 12:34

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Wiązowie  30 listopada 2023 roku.

Szczegóły w Ogłoszeniu.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
wtorek, 21 listopada 2023 14:49

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na lata 2024-2027.

 1. Zarządzenie nr 162/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2023 r.
 2. Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów.
 3. Formularz konsultacji społecznych.
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów.
 5. Protokół z konsultacji.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
poniedziałek, 20 listopada 2023 13:06

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 20.11.2023 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu nieograniczonego:

 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 38/19 AM-8 obręb Wiązów;

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie 159/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20.11.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z załącznikiem nr 1.
 
Rejestr Zastrzeżeń Numeru Pesel Drukuj Email
piątek, 17 listopada 2023 08:15

Dowód Osobisty

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL:

 • elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel
 • osobiście w siedzibie dowolnej gminy.
 • docelowo zakłada się, że zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać także osobiście w banku krajowym albo spółdzielczej kasie oszczędnościwo-kredytowej oraz w placówce wyznaczonego operatora pocztowego.

Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia będzie bezpłatne.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 157
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama