Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOtwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Drukuj Email
poniedziałek, 17 stycznia 2022 13:10

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
Urząd Nieczynny Drukuj Email
wtorek, 04 stycznia 2022 11:58

Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 roku Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie nieczynny.

 
Bezpieczeństwo przy użytkowaniu przyczep Drukuj Email
poniedziałek, 13 grudnia 2021 10:18

Krus

Podstawowymi środkami transportu w indywidualnych gospodarstwach rolnych są przyczepy ciągnikowe. W gospodarstwach spotkać można po kilka różnych rodzajów i typów przyczep: jedno lub dwuosiowe, skrzyniowe oraz wywrotki. Podczas użytkowania maszyn i urządzeń do transportu i przenoszenia, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy oraz zaleceń producentów sprzętu zawartych w instrukcjach ich obsługi. Użytkowane przyczepy powinny być sprawne technicznie i mieć instalacje w dobrym stanie: elektryczną i pneumatyczną (hamulcową), a przyczepa wywrotka – dodatkową sprawną instalację hydrauliczną.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Wiązów Drukuj Email
środa, 01 grudnia 2021 10:22

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym, ograniczonym do mieszkańców sołectwa Ośno, w sprawie projektowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Wiązów, Powiat Strzeliński, polegający na wyłączeniu obszaru płożonego w obrębie Ośno działek  o numerach: 1/1, 1/2, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 220, 198 i włączeniu do obrębu ewidencyjnego Wyszkowice, Gmina Domaniów, Powiat Oławski.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • rozpoczęcie: 7 grudnia 2021
  • zakończenie: 14 grudnia 2021

Więcej…
 
Konkurs „Rosnąca Odporność” Drukuj Email
piątek, 26 listopada 2021 12:06

W konkursie organizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień „Rosnąca odporność” Gmina Wiązów zajęła III miejsce w Powiecie Strzelińskim i otrzymała nagrodę w wysokości 250.000 zł. Konkurs premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r.

 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Drukuj Email
piątek, 26 listopada 2021 09:04

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na rok 2022.

  1. Zarządzenie nr 144/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2021r.
  2. Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów.
  3. Protokół z konsultacji
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 152
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama