Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOrganizacja bezpłatnego transportu w dniu wyborów samorządowych Drukuj Email
czwartek, 28 marca 2024 10:32

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuję o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów samorządowych tj. 07 kwietnia 2024 roku do lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wiązów. Szczegółowy rozkład tras dostępny na stronie BIP.

 

 
Informacja Drukuj Email
piątek, 22 marca 2024 12:01

W związku z otrzymaniem od Pana Krzysztofa Saczka, Z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pisma zawierającego prośbę o upowszechnienie wśród władz samorządu terytorialnego informacji dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę poniżej przedstawiamy opracowania pn.:

 1. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania,
 2. „Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella” – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji – opracowanie przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

 
Ogłoszenie Drukuj Email
środa, 20 marca 2024 11:34

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 20.03.2024 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 1. w trybie przetargu nieograniczonego:
  • niezabudowane działki gruntu o nr ew. 201/5, 201/6, 201/7, 201/9, 201/10, 201/11  AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w działce gruntu nr 201/8 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;
  • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 97/2 AM-1 obręb Wiązów
 2. w trybie bezprzetargowym:
  • Lokal mieszkalny nr 4 przy Strzelińskiej 19 w Wiązowie;

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20.03.2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 43/2024 z dnia 20.03.2024 r.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
wtorek, 19 marca 2024 13:35

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi/Nieruchomości gminne przeznaczone do użyczenia” został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Szczegóły poniżej:
https://bip.wiazow.madkom.pl/m,5014,2024.html

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
wtorek, 19 marca 2024 13:30

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 1. Nieruchomość w postaci niezabudowanej działki gruntu o nr 220/5 AM–2 obręb Wiązów o pow. 1,1199 ha, KW nr WR1T/00027398/9 wraz z udziałem w wys. ¼ w drodze o nr działki 220/1, KW nr WR1T/00027398/9

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 41/2024 z dnia  19.03.2024 r. - ogłoszenie o przetargu
 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Nr 41/2024 z dnia 19.03.2024 r. - regulamin przetargu
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
poniedziałek, 11 marca 2024 10:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 1. Nieruchomość w postaci niezabudowanej działki gruntu o nr 101/17 AM–2 obręb Wiązów o pow. 1,6885 ha, KW nr WR1T/00027398/9.

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 37/2024 z dnia  11.03.2024 r.  – ogłoszenie o przetargu
 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Nr 37/2024 z dnia 11.03.2024 r. – regulamin przetargu
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 166
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama