Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiStrategia IIT SW Drukuj Email
poniedziałek, 21 listopada 2022 15:15

Prace nad uruchomieniem Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW).

 
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia zmian treści statutów poszczególnych sołectw na terenie Gminy Wiązów Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2022 13:03

Informujemy, że w terminie od 17 listopada 2022r. do 01 grudnia 2022r., mieszkańcy Gminy Wiązów mogą zgłaszać uwagi  i opinie na temat zmian treści statutów poszczególnych Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Wiązów. Szczegóły z w Zarządzeniu nr 133/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 listopada 2022r.

 
Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego Drukuj Email
czwartek, 10 listopada 2022 13:40

Informujemy, że w terminie od 18 listopada 2022r. do 25 listopada 2022r., można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu „Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”.

Szczegóły w Ogłoszeniu.

  1. Projekt uchwały.
  2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały.
  3. Formularz konsultacji.
 
Budowa terenu rekreacyjnego Drukuj Email
wtorek, 08 listopada 2022 08:48

Aglomeracja Wrocławska

NAZWA INWESTYCJI: Budowa terenu rekreacyjnego dla rodzin popegeerowskich na dz. 1/39 AM-3, obręb Wiązów

KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000,00 zł

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: "Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską"

OPIS:
Głównym celem zadania jest zagospodarowanie placu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń i zabawy. Nieruchomość na której zlokalizowany jest teren rekreacyjny dla rodzin popegeerowskich jest działką gminną o numerze 1/39 AM-3 na którym znajdują się 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości brak jest miejsc do spędzania czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Stworzenie terenu rekreacyjnego do wspólnego spędzania czasu wolnego przyczyni się do zaciśnięcia relacji sąsiedzkich pomiędzy różnymi grupami wiekowymi oraz poprawi estetykę niezagospodarowanej części nieruchomości.

W wyniku realizacji inwestycji:

  1. wykorytowano oraz wylano warstwę asfaltu w celu stworzenia boiska;
  2. zakupiono i zamontowano dwie bramki wraz z siatkami do piłki nożnej;
  3. zakupiono i zamontowano kosz do gry w koszykówkę.
 
Ogłoszenie w sprawie dystrybucji węgla dla mieszkańców Drukuj Email
piątek, 04 listopada 2022 11:03

Ogłoszenie w sprawie dystrybucji węgla dla mieszkańców
Miasta i Gminy Wiązów po cenach preferencyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje o przystąpieniu Gminy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych tj. 2000 zł za tonę.

W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcami zajmującymi się sprzedażą węgla w celu dostarczenia i ułatwienia zakupu węgla mieszkańcom. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustalono, że do zakupu dostępna będzie następująca ilość węgla:

- 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Sprzedaż węgla dla mieszkańców uruchomiona zostanie po podpisaniu umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, który wskazany został w stosownym Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych oraz przekazaniu nam do odbioru z centrum dystrybucji pierwszej transzy węgla.

Przypominamy, że do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Wiązów, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

Informacja o przystąpieniu Gminy Wiązów do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Drukuj Email
czwartek, 27 października 2022 13:34

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Szczegółowych informacji dotyczących Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej„ – edycja 2023 udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów lub  pod nr telefonu 71 39 313 61.

Link do strony z informacjami:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 152
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama