Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiInformacja Drukuj Email
piątek, 22 marca 2024 12:01

W związku z otrzymaniem od Pana Krzysztofa Saczka, Z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pisma zawierającego prośbę o upowszechnienie wśród władz samorządu terytorialnego informacji dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę poniżej przedstawiamy opracowania pn.:

 1. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania,
 2. „Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella” – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji – opracowanie przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

 
Ogłoszenie Drukuj Email
środa, 20 marca 2024 11:34

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 20.03.2024 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 1. w trybie przetargu nieograniczonego:
  • niezabudowane działki gruntu o nr ew. 201/5, 201/6, 201/7, 201/9, 201/10, 201/11  AM-2 obręb Wiązów wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w działce gruntu nr 201/8 AM-2 obręb Wiązów stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną;
  • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 97/2 AM-1 obręb Wiązów
 2. w trybie bezprzetargowym:
  • Lokal mieszkalny nr 4 przy Strzelińskiej 19 w Wiązowie;

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20.03.2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 43/2024 z dnia 20.03.2024 r.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
wtorek, 19 marca 2024 13:35

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi/Nieruchomości gminne przeznaczone do użyczenia” został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Szczegóły poniżej:
https://bip.wiazow.madkom.pl/m,5014,2024.html

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
wtorek, 19 marca 2024 13:30

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 1. Nieruchomość w postaci niezabudowanej działki gruntu o nr 220/5 AM–2 obręb Wiązów o pow. 1,1199 ha, KW nr WR1T/00027398/9 wraz z udziałem w wys. ¼ w drodze o nr działki 220/1, KW nr WR1T/00027398/9

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 41/2024 z dnia  19.03.2024 r. - ogłoszenie o przetargu
 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Nr 41/2024 z dnia 19.03.2024 r. - regulamin przetargu
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
poniedziałek, 11 marca 2024 10:53

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 1. Nieruchomość w postaci niezabudowanej działki gruntu o nr 101/17 AM–2 obręb Wiązów o pow. 1,6885 ha, KW nr WR1T/00027398/9.

Szczegóły poniżej:

 1. Zarządzenie 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów nr 37/2024 z dnia  11.03.2024 r.  – ogłoszenie o przetargu
 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów Nr 37/2024 z dnia 11.03.2024 r. – regulamin przetargu
 
Ogłoszenie Drukuj Email
środa, 06 marca 2024 14:07

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „Przetargi na dzierżawę nieruchomości/2024” w dniu 06.03.2024 r. został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegóły poniżej:

https://bip.wiazow.madkom.pl/m,5017,2024.html

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 164
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama