Wracam na stronę główną

Zainwestuj w WiązowieInformacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 października 2023 13:28

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 134 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 września 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązów na lata 2023-2030, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28 września 2023 r. do dnia 29 października 2023 r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
    • w postaci papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów w godzinach pracy Urzędu;
    • w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
  2. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 17 października 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;
  3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/PXDMG53Rxx.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

  • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wiazow.madkom.pl;
  • na stronie internetowej www.wiazow.pl;
  • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów;

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 17 października 2023 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiązów na lata 2023-2030. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ankiet.

Podsumowanie wyników ankiet dostępne jest pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=JdacuPIv4k17arHmCsRoLirX62fzC4hf&id=PelUsrVwlUq3bh9cA9IKkPzDNABoK8xKmo0lhmacgB1UMVM3MVE3T0c1ODBPQ1FXV0dNTE82OU1ONSQlQCN0PWcu

Za pośrednictwem formularza składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi.