Wracam na stronę główną Wymiana pieców

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiWymiana pieców
Wniosek o wypłatę grantu Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 02 lutego 2021 09:57

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” na podstawie punktu 5.3.3 „Procedury realizacji projektu grantowego” oraz § 2 Regulaminu Rady ds. Projektu udostępniamy wniosek o wypłatę grantu.

Załączniki:
Wniosek o wypłatę grantu.
Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę grantu.

 
UWAGA - Rusza nabór wniosków na wymianę pieców Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:40

Wymiana pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że w II połowie lutego 2021 rusza nabór wniosków na wymianę pieców.

Nabór wniosków o udzielenie grantów w ramach II rundy w projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" będzie ogłoszony w II połowie lutego 2021 roku.
Na złożenie wniosków będą Państwo mieli około 2 miesięcy. Projekty będą dotyczyć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła (piece węglowe nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od 2020 roku lub wymagań klasy 5) na kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, źródła ciepła oparte o OZE (np. pompy ciepła), źródła ciepła zasilane energią elektryczną zasilaną instalacją wykorzystującą OZE (np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą) na które można otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Więcej…
 
Zmiany w procedurze Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
czwartek, 17 grudnia 2020 13:08

Rada ds. Projektu w dniu 16.12.2020 dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punktach 5.4.2 i 7.8.

 1. Uchwała.
 2. Procedura.
 
Lista rankingowa wniosków o udzielenie grantu po ocenie merytorycznej w ramach rundy I Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
czwartek, 26 listopada 2020 13:23

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pt. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" informujemy, że została opublikowana Lista rankingowa wniosków o udzielenie grantu po ocenie merytorycznej w ramach I rundy.

 1. Ogłoszenie.

 2. Uchwała nr XI Rady ds. Projektu z dnia 25.11.2020 roku.

 
Zmiany w procedurze Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 10 listopada 2020 15:16

W związku z panującą pandemią COVID-19 Rada ds. Projektu w dniu 23.10.2020r dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punktach 5.3.2 i 5.4.4.

 1. Uchwała.
 2. Procedura.
 3. Oświadczenie.
 
Dofinansowanie na modernizację systemów grzewczych Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
poniedziałek, 06 lipca 2020 14:39

Wymiana pieców

W załączeniu niezbędne informacje i dokumenty w celu otrzymania grantu w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 OSI Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 1. Ogłoszenie o naborze (.PDF).
 2. Procedura realizacji projektu grantowego (.PDF).
 3. Wniosek o udzielenie grantu (.DOCX, .PDF).
 4. Załącznik nr 1 do procedury realizacji projektu grantowego (.PDF).
 5. Wzór umowy o powierzenie grantu (.PDF).
 6. Załączniki do wniosku:
  1. Pełnomocnictwo (.DOCX, .PDF).
  2. Oświadczenie właściciela/współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia (.DOCX, .PDF).
  3. Zgoda właścicieli lokali w Wspólnocie Mieszkaniowej na wykonanie inwestycji (.DOCX, .PDF).
  4. Zgoda na przetwarzanie danych (.DOCX, .PDF).
  5. Upoważnienie na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego (.DOCX, .PDF).
  6. Oświadczenie o pomocy de minimis (.DOCX, .PDF).
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.XLSX, .PDF).
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.XLSX, .PDF).
  9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (.DOCX, .PDF).
  10. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku Vat (.DOCX, .PDF).
  11. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu zarządzania nieruchomością (.DOCX, .PDF).
  12. Deklaracja o ilości spalanych paliw (.DOCX, .PDF).
 7. Wzór protokołu nr 1 z wizji (.PDF).
 8. Wzór protokołu nr 2 z wizji (.PDF).
 9. Wzór wniosku o wypłatę grantu (.PDF).
 10. Lista audytorów (.PDF).
 11. Prezentacja (.PDF).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2