Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiOgłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 17 maja 2017 12:44

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 118/5 AM-9, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,0800 ha, KW nr WR1T/00016518/7. Cena wywoławcza: 28.300,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta 00/100), wadium: 2.830,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset trzydzieści 00/100), postąpienie: 290,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt 00/100).
    W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MN/43 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Więcej…
 
XXX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 10 maja 2017 08:45

Zapraszamy na obrady XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów dnia 16 maja 2017 roku o godz.13:00 w Sali obrad Urzędu. Do pobrania: porządek obrad.

 
Oferta Fundacji Atena Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pyczek   
wtorek, 25 kwietnia 2017 10:08

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów przedkłada ofertę złożoną na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Atena pn.: „Skrzydlaty Uniwersytet Fundacji Atena”.

Niniejsza oferta zamieszczona jest również w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu. Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni, czyli do dnia 05 maja 2017 r. Do oferty można zgłaszać uwagi i opinie w wyznaczonym terminie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiązów, Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów, osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów (pokój numer 11) lub droga elektroniczną na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zobacz treść oferty tutaj.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 17 maja 2017 12:42

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr ewidencyjnym 25/6 AM - 10 położona w miejscowości Wiązów, pow. 0,0065 ha, KW nr WR1T/00016519/4, nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i  zobowiązań. Cena wywoławcza: 1.900,00 zł (słownie złotych: tysiąc dziewięćset 00/100), wadium: 190,00 zł ( słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 19,00 zł ( słownie złotych: dziewiętnaście 00/100).
Więcej…
 
Urząd Nieczynny Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 kwietnia 2017 13:38
UWAGA!!!
Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. (wtorek) Urząd Miasta i Gminy Wiązów będzie NIECZYNNY.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Bogdan Sokołowski   
piątek, 21 kwietnia 2017 07:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia, że na stronie internetowej: http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/id,4563.html, opublikowany został wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy pod produkcję rolną w trybie przetargu nieograniczonego, zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz w Wiązowie. Ogółem wystawionych zostało 36 działek rolnych w 11 miejscowościach Gminy Wiązów, w tym trzy boiska sportowe do zbioru pokosu traw. Szczegółowych informacji dotyczących wystawionych nieruchomości udziela się w UMiG Wiązów – pok. nr 34, lub telefonicznie pod nr: 71 393 10 95 wewn. 38.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 111
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama