Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiV Festiwal Gitarowy Wśród Pól Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
czwartek, 01 czerwca 2017 07:37

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:23

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe niezabudowane o numerach ewidencyjnych 101/3 AM-2 oraz 101/9 AM-2, położone w miejscowości Wiązów, o łącznej pow. 0,1796 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 43.000,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści trzy  tysiące 00/100), wadium: 4.300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100), postąpienie: 430,00 zł ( słownie złotych: czterysta trzydzieści 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wiązów teren przedmiotowych działek oznaczony jest symbolami: 101/3 AM-2 - E/3 – tereny urządzeń elektroenergetycznych; 101/9 AM-2 - PU/8 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz E/3 - tereny urządzeń elektroenergetycznych.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:13

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, budynkiem usługowym, o numerze ewidencyjnym 138/1 AM-8, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,1324 ha, KW nr WR1T/00016551/0. Budynek podpiwniczony,
    w którym znajduje się kotłownia CO, zasilająca pobliskie przedszkole publiczne. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wiązów obszar działki oznaczony jest symbolem U/8 jako tereny usług. Cena wywoławcza: 979.000,00 zł ( słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 97.900,00 zł ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie: 9.800,00 zł ( słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset 00/100).

Więcej…
 
Warsztaty szycia i kroju Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
czwartek, 01 czerwca 2017 07:36

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:22

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  • Nieruchomości gruntowe zabudowane o numerach ewidencyjnych 27/1 AM – 1, KW nr WR1T/00009389/1 oraz 27/2 AM-1, KW nr WR1T/00009388/4, o łącznej pow. 0,2088 ha położonych w miejscowości Jaworów. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jaworów teren działek oznaczony jest symbolem: 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki  znajdują się w strefie B – ochrony konserwatorskiej Cena wywoławcza: 43.340,00 zł ( słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści 00/100), wadium: 4.334,00 zł ( słownie złotych: cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery 00/100), postąpienie: 440,00 zł ( słownie złotych: czterysta czterdzieści 00/100).

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Pawlak   
środa, 24 maja 2017 10:12

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wiazow.madkom.pl w zakładce „PRZETARGI” w dniu 24.05.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 111
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama