Wracam na stronę główną

Zainwestuj w Wiązowie

OdnośnikiSUSZA 2018 Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Mazur   
piątek, 06 lipca 2018 14:26

Na terenie Miasta i Gminy Wiązów działa Gminna Komisja ds. szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – suszą, powołana zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 281  z dnia 29.06.2018 roku

W związku z powyższym informujmy, że termin składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym upływa 10 lipca 2018 r. o godz. 15.30. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu – I piętro, pok. nr 11.
Druki do pobrania na stronie: http://bip.wiazow.madkom.pl/Article/id,4549.html
Więcej informacji udziela Łukasz Mazur, pok. nr 9 lub pod numerem telefonu - 713931136 w. 22.

 
DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
środa, 04 lipca 2018 13:30

Zapraszamy przedsiębiorców z naszej gminy do udziału w targach i misjach gospodarczych organizowanych przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

Więcej…
 
Informacja Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
piątek, 29 czerwca 2018 07:54

W dniu 29 czerwca 2018 roku (piątek) Urząd będzie czynny do godz. 14:30.

 
Dzieci w gospodarstwie muszą być bezpieczne! Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Krupiak   
wtorek, 26 czerwca 2018 13:18

W sezonie letnim rolnicy wykonują wiele zajęć, w których bardzo często pomagają dzieci. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelinie przypomina, jak chronić swoje dzieci podczas prac w polu i gospodarstwie.

Powierzane dzieciom obowiązki muszą być dostosowane do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Najmłodsi muszą pozostawać pod stałą opieką, w miejscu do zabawy wydzielonym z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem prac, trzeba zawsze sprawdzić, czy w pobliżu urządzeń i maszyn rolniczych nie ma dzieci. Należy kontrolować ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi, środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami i innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dzieci trzeba chronić przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta.

Więcej…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 14:10

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zawiadamia
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wiązów uchwały nr XXXVI/227/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 13 czerwca 2018 14:09

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

I przetarg ustny nieograniczony:

1) Kompleks nieruchomości niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 1/19 i 1/23 AM – 2 obręb Wyszonowice
o łącznej pow. 0,6584 ha, KW nr WR1T/00016442/3. Cena wywoławcza: 40.800,00 zł (słownie złotych czterdzieści tysięcy osiemset 00/100), wadium: 4.080,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemdziesiąt 00/100), postąpienie: 410,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć 00/100). W SUiKZP dla Gminy Wiązów teren położony w strefie
ZL – tereny leśne i zadrzewione. Zakup zwolniony z podatku VAT.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 118
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama